Co umíme přivézt ?


Naše kontejnery neslouží pouze pro odvoz suti, nebo odvoz odpadů, ale především pro rychlý a efektivní dovoz potřebných materiálů na stavbu.

Rádi Vám přivezeme veškerý sypký materiál, který právě budete potřebovat.

Mezi nejčastější patří:

PÍSEK   

ŠTĚRKY

ČERSTVÝ BETON

KAČÍREK

MULČOVACÍ KŮRY

ZEMINA

TRAVNÍ SUBSTRÁT

OZDOBNÉ KAMENIVO

Doprava je prováděna nákladním vozem MAN TGL, EURO 6.  Díky tomu můžeme obsluhovat i samotné centrum metropole.


Co umíme odvézt ?


STAVEBNÍ SUŤ

BETONY

ZEMINU

CIHLY

KAMENÍ

ASFALT

NÁBYTEK

BIOODPAD

DŘEVO

POLYSTYREN

ZATEPLOVACÍ MATERIÁLY

ODPADY Z VYKLÍZENÍ DOMŮ A GARÁŽÍ

PLASTY

SMĚSNÝ STAVEBNÍ ODPAD


Mezi nejpoužívanější kontejnery patří např. chodníkový kontejner, kontejner 3m³, kontejner 4m³, nebo kontejner 6m³.  Ty jsou vhodné především na odvoz odpadu těžkého, jako je stavební suť, betony, zemina,cihly, kamení, asfalt apod.

V naší nabídce také najdete velkoobjemové kontejnery o objemu 9m³ a 14m³. Jejich využití je vhodné především na odvoz objemného nákladu, nejčastěji se jedná o nábytek, bioodpad, dřevo, polystyren, zateplovací materiály, odpady z vyklízení garáží, plasty a směsný stavební odpad.